3 min czytania

Diabetyk w miejscu pracy – nie ma czego ukrywać!

Cukrzyca nie jest powodem do rezygnacji z pracy, a dyskryminacja pracownika
z powodu występowania u niego cukrzycy jest niedopuszczalna. Praca jest ważnym ogniwem w procesie prewencji chorób cywilizacyjnych[1,2]. Stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale również porządkuje tryb życia, daje akceptację społeczną i satysfakcję[3]. 

Spis treści:

  1. Cukrzyca i aktywność zawodowa w statystykach
  2. Zalecenia dla pracujących diabetyków

Cukrzyca i aktywność zawodowa w statystykach

Cukrzyca, ze względu na dynamikę występowania, jako jedyna choroba niezakaźna, została uznana przez WHO za epidemię XXI wieku4. Szacuje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona chorych, z czego około 1/3, czyli ponad 1 milion, pozostaje niezdiagnozowanych2. Tak ogromna skala powoduje, iż cukrzyca stanowi znaczne obciążenie ekonomiczne społeczeństwa, wynikające nie tylko z kosztów diagnostyki i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań, ale również z kosztów związanych z przedwczesnym zaprzestaniem działalności zawodowej (niezdolność do pracy, świadczenia rentowe, bezrobocie)3.

Cukrzyca powinna w jak najmniejszym stopniu ograniczać możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia, czy podjęcia zatrudnienia w zawodzie zgodnym
z kompetencjami chorego. Badania wskazują jednak, że osoby chore na cukrzycę mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, obawiają się dyskryminacji i ukrywają swoją chorobę przed pracodawcą. Bezrobocie wśród osób chorujących na cukrzycę jest dwukrotnie większe, niż u osób zdrowych, a wynikająca z tego ich gorsza sytuacja ekonomiczna może utrudniać właściwą kontrolę choroby 4.

Zalecenia dla pracujących diabetyków

Prawidłowo leczeni chorzy, jako pracownicy, są tak samo efektywni, jak ludzie zdrowi. Ważne, aby wykonywany zawód był zgodny z fizyczną i psychiczną sprawnością chorego i nie utrudniał prawidłowej kontroli cukrzycy. Nie należy jednak bagatelizować faktu, że dla chorego na cukrzycę istnieją przeciwwskazania do wykonywania pewnych zawodów m.in. pilot, kierowca transportu publicznego, praca na wysokościach, praca wymagająca wyjątkowo intensywnego wysiłku fizycznego. Najlepiej, aby praca odbywała się w stałych godzinach, podczas rannej zmiany, ponieważ praca zmianowa lub w nienormowanym czasie może stanowić dla osób chorych na cukrzycę zbyt duże obciążenie. Wysiłek fizyczny powinien być umiarkowany i równomiernie rozłożony w czasie5. Pracujący diabetyk musi pamiętać, że efektywna kontrola cukrzycy musi odbywać się zarówno w domu, jak i w pracy (okresowy pomiar glikemii, przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza, przestrzeganie godzin posiłków i diety)5. Podczas pracy powinny być przewidziane przerwy na dodatkowe posiłki i kontrolę glikemii, np. dyskretnym glukometrem iXell® pro tak, aby ryzyko wystąpienia hipoglikemii zostało zminimalizowane6.

Pracownik z cukrzycą powinien poinformować pracodawcę oraz współpracowników o swojej chorobie. Ułatwi to dostosowanie w miarę możliwości trybu i godzin pracy tak, aby kontrola choroby była możliwa, a w przypadku incydentu hiper- lub hipoglikemii, udzielenie właściwej pomocy i utrzymanie ciągłości wykonywanej pracy.

Wykonywanie pracy zawodowej przynosi korzyści nie tylko w aspekcie medycznym, ale również społecznym, psychologicznym i ekonomicznym. Dlatego każda osoba chora na cukrzycę powinna mieć możliwość podjęcia pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Bibliografia:

  1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2019, Diabetologia Praktyczna 2019, tom 5, supl. A
  2. https://cukrzycapolska.pl/cukrzyca/statystyki/
  3. Pracuj z cukrzycą. Karta Praw i Obowiązków Pracodawcy i Pracownika
  4. Łastowiecka-Moras E., Bugajska J., Diabetyk w pracy – realne zagrożenia i mity związane z pracą osób chorych na cukrzycę, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2/2017, 12-15
  5. Fiłon J., Cukrzyca – wyzwanie zdrowia publicznego w XXI w., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2019,
  6. http://pbc.biaman.pl/Content/60948/Cukrzyca_wyzwanie_zdrowia_publicznego_
    w_XXI_w.pdf

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, czy nadchodzących wydarzeniach (m.in. darmowych spotkaniach ze specjalistami)?
Zapisz się do naszego newslettera, a niczego nie przeoczysz!

Zapisz się

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz pytania, chcesz, abyśmy specjalnie dla Ciebie stworzyli artykuł? napisz na adres: redakcja@szkoladiabetyka.pl

Komentarze (0)