5 min czytania

Utrzymanie prawidłowej masy ciała ważnym elementem profilaktyki i leczenia cukrzycy i innych chorób.

Od 1997 roku otyłość jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization) za chorobę przewlekłą, wymagającą leczenia[1]. W XXI wieku obserwuje się systematyczny wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Nadmierna masa ciała ma negatywne konsekwencje w postaci licznych powikłań zdrowotnych, pogorszenia jakości życia oraz skrócenia oczekiwanej długości życia. Według danych Centrum Badania Opinii Społecznej z 2019 w Polsce otyłość dotyczy już 21% osób dorosłych, a 38% ma nadwagę[2].

Spis treści

1.Definicja nadwagi i otyłości
2.Możliwe powikłania otyłości
3.Waga iXellence® SCALE PRO IT

Definicja nadwagi i otyłości

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje nadwagę i otyłość jako nieprawidłowe, nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka, na skutek utrzymującego się przez dłuższy czas tzw. dodatniego bilansu energetycznego, czyli nadmiernej podaży energii przewyższającej jej zużycie2.

Podstawowe badania kontrolne, jak pomiar masy ciała i wzrostu, pozwalają na obliczenie tzw. wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index), który wykorzystuje się do oceny stopnia odżywienia. Wartość BMI służy również ocenie, czy u danego pacjenta występuje nadwaga, czy otyłość (tabela 1) 2. Wskaźnik ten oblicza się jako iloraz masy ciała w kilogramach podzielony przez wzrost w metrach, podniesiony do kwadratu:

bmi

Nadwagę u dorosłych rozpoznaje się, jeżeli wartości wskaźnika mieści się w zakresie 25–29,9 kg/m2. Natomiast otyłość rozpoznaje się, jeżeli wartość BMI wynosi ≥30 kg/m2.

Tabela 1. Ocena stopnia odżywienia u osób dorosłych według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

tabelka 10 08

Możliwe powikłania otyłości

Ocenia się, że otyłość może potencjalnie prowadzić do rozwoju ponad 200 powikłań. Należą do nich m.in.: cukrzyca typu 2, choroby układów: sercowo-naczyniowego, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, pokarmowego, moczowo-płciowego, a także choroby narządu ruchu i skóry oraz niektóre nowotwory złośliwe (tabela 2)2. Nadmierna masa ciała jest również istotnym czynnikiem ryzyka występowania obturacyjnego bezdechu sennego2, innych zaburzeń snu4, zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) 3, wysiłkowego nietrzymania moczu2.

Tabela 2. Powikłania otyłości2,4

tabelka 10 08 2

Waga iXellence® SCALE PRO IT

W celu kontrolowania masy ciała warto zaopatrzyć się w wagę umożliwiającą domowe pomiary. Dobrym wyborem  jest waga iXellence® SCALE PRO IT. Dodatkowo umożliwia ona ważenie przedmiotów o masie od 3 kg, tak więc może okazać się przydatna w domu.

Jest to zaawansowane technologicznie urządzenie, które dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth®, umożliwia transmisję, przechowywanie i analizę danych w aplikacji Zdrowiej na smartfonie lub tablecie. Aplikacja Zdrowiej pozwala na monitoring i archiwizację danych z czterech urządzeń: wagi, ciśnieniomierza, glukometru i termometru – kontrolując te parametry życiowe, pacjent może lepiej zadbać o swoje zdrowie i reagować na nieprawidłowości w swoich wynikach. Aplikacja Zdrowiej jest bezpłatna,  można ją  pobrać zarówno z App Store,  jak i z Google Play5.

Dodatkowe zalety wagi iXellence® SCALE PRO IT to duży, czytelny, podświetlany ekran HD LED, antypoślizgowe stopki, szklana powierzchnia ułatwiająca utrzymanie wagi w czystości oraz wskaźnik przeciążenia. Urządzenie jest zasilane przez 3 baterie AAA 1,5V (cienki paluszek) i wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania po 10 sekundach, co zapewnia oszczędność baterii5. Wagę możecie kupić bezpośrednio poprzez stronę: https://genexo24.pl/produkt/waga-ixellence-scale-pro/.

Kontrola masy ciała i podjęcie wysiłku w celu redukcji jej nadmiaru sprzyjają zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych towarzyszących otyłości, jak również wpływają na poprawę jakości życia chorych. Redukcja masy ciała ułatwia m.in. leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności krążenia, wpływa na normalizację poziomu insuliny, glukozy czy lipidów we krwi. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca zarówno osobom ze stanem przedcukrzycowym, jak i rozwiniętą cukrzycą, redukcję nadmiernej oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała6. Zmniejszenie masy ciała o 5–10% powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi oraz zwiększa wrażliwość komórek na insulinę7. U osób z insulinoopornością oraz cukrzycą pozwala to zmniejszyć dawki leków przeciwcukrzycowych. Wpływa również na zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy.

Piśmiennictwo:

  1. Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła I., Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr. Publ. 2009; 119 (2): 207 – 212
  2. Bąk‑Sosnowska M., Białkowska M., Bogdański P., Chomiuk T., Gałązka‑Sobotka M., Holecki M., Jarosińska A., Jezierska M., Kamiński P., Kłoda K., Kręgielska‑Narożna M., Lech M., Mamcarz A., Mastalerz‑Migas A., Matyjaszek‑Matuszek B., Ostrowska L., Płaczkiewicz‑Jankowska E., Stachowska E., Stelmach‑Mardas M., Szeliga J., Szulińska M., Walczak M., Wyleżoł M.: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022 – stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Med. Prakt. wyd. specj.; maj 2022: 1–87
  3. Sadowska J., Kujawa A., Ocena modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej w badanej grupie kobiet po 45-tym roku życia. Bromat. Chem. Toksykol. 2014, 47 (4): 938 – 945
  4. Derkacz M., Chmiel-Perzyńska I., Marczewski K. Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny (Część II). Wpływ otyłości na zdrowie człowieka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2010, 16(2): 175 – 183
  5. https://genexo24.pl/produkt/waga-ixellence-scale-pro/
  6. Czupryniak L. i wsp. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Curr. Top. Diabetes, 2022; 2 (1): 1–134
  7. http://diabetologiaonline.pl/diabetyk_cukrzyca2,info,217.html

REV DIA/08.2023/02

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, czy nadchodzących wydarzeniach (m.in. darmowych spotkaniach ze specjalistami)?
Zapisz się do naszego newslettera, a niczego nie przeoczysz!

Zapisz się

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz pytania, chcesz, abyśmy specjalnie dla Ciebie stworzyli artykuł? napisz na adres: redakcja@szkoladiabetyka.pl

Komentarze (0)