5 min czytania

Diabulimia – zaburzenie odżywiania w cukrzycy.

Zaburzenia odżywiania stanowią poważny problem kliniczny w krajach rozwiniętych. Stanowią też przyczynę wielu zaburzeń psychofizycznych u młodzieży i młodych dorosłych [1]. Pewne formy tych zaburzeń dotyczą również specyficznych grup, mi.in. chorujących na cukrzycę typu 1, u których występowanie nieprawidłowości żywieniowych staje się szczególnie niebezpieczne.

Spis treści:

1. Co to jest diabulimia?
2. Kogo dotyczy to zaburzenie?
3. Objawy
4. Skutki

Co to jest diabulimia?

Określenie diabulimia powstało z połączenia dwóch słów: ang.  diabetes  (cukrzyca) oraz  bulimia (jeden z rodzajów zaburzeń odżywiania)2,3. Typowym dla bulimii zachowaniem jest prowokowanie wymiotów lub stosowanie środków przeczyszczających w celu obniżenia masy ciała.
W przypadku diabulimii odpowiednikiem powyższych zachowań jest pomijanie lub ograniczanie dawek insuliny1,2,3.

Kogo dotyczy to zaburzenie?

Diabulimia dotyczy osób chorujących na cukrzycę insulinozależną (typ I). Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, w której dochodzi do zniszczenia komórek β trzustki produkujących insulinę przez przeciwciała. W efekcie występuje bezwzględny brak insuliny, hormonu regulującego poziom glukozy we krwi i kontrolującego jej dostarczanie do tkanek4. Ponadto insulina uczestniczy w magazynowaniu w wątrobie oraz częściowo w mięśniach glikogenu, stanowiącego rezerwę energetyczną, a także w syntezie białek oraz tłuszczów3. Dlatego niektórzy diabetycy znając zależność pomiędzy działaniem insuliny a przyrostem tkanki tłuszczowej świadomie pomijając dawki chcą w ten sposób redukować swoją masę ciała.

U osób z cukrzycą typu 1 istnieje 3 razy większe prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń odżywiania niż w populacji ogólnej5. Największe ryzyko dotyczy dziewcząt, u których cukrzycę zdiagnozowano w wieku dojrzewania5. Jest to newralgiczny okres związany z następowaniem zmian w wyglądzie zewnętrznym oraz kształtowaniem się samoakceptacji i wrażliwością na ocenę własnej atrakcyjności. Często początek cukrzycy typu 1, zanim jeszcze zostanie zdiagnozowana, łączy się ze znacznym spadkiem masy ciała. Wynika to z zaburzeń metabolicznych spowodowanych niedoborem insuliny i wydalaniem z moczem niewykorzystanej przez komórki organizmu glukozy. Po zdiagnozowaniu cukrzycy i włączeniu leczenia, masa ciała normalizuje się albo jest nieco wyższa, co może stwarzać problem z akceptacją własnego wyglądu. Zdarza się wtedy, że pacjentki skupiają się na zmniejszeniu masy ciała poprzez celowe unikanie dawek insuliny5.

Objawy

Możliwe objawy diabulimii są bardzo liczne i niespecyficzne, zarówno fizyczne, związane ze stanem hiperglikemii, jak i z obszaru psychiki i zachowań pacjenta (tabela), dlatego zaburzenie to często  pozostaje niezauważone przez otoczenie osoby chorej, a także lekarza2,3.

Możliwe objawy diabulimii (opracowano na podstawie 2,3,6)

tabelka 1701 1 e1705483954341

Ważnym parametrem diagnostycznym jest wartość hemoglobiny glikolowanej HbA1c3. Zgodnie z zaleceniami, ogólny cel wyrównania glikemii wyrażony wartością HbA1c wynosi nie więcej niż 7,0%7. Wysoka (dwucyfrowa) wartość hemoglobiny glikowanej u osoby będącej w trakcie insulinoterapii jest objawem zaburzeń odżywiania. Sygnałem, który może wskazywać na zaburzenia odżywiania przy cukrzycy, jest zarówno wysoki odsetek HbA1c, ale również co należy podkreślić unikanie tego oraz innych badań kontrolnych, które mogłyby ujawnić, że pacjent nie przyjmuje insuliny regularnie3.

Skutki

Skutkiem zaburzeń odżywania u pacjentów z cukrzycą jest znacznie zwiększone ryzyko powikłań cukrzycy. U pacjentów z diabulimią jest trzykrotnie większe ryzyko śmierci i umierają oni średnio 13 lat wcześniej niż pacjenci przestrzegający zaleceń dotyczących dawkowania insuliny2,5. U pacjentów z diabulimią obserwuje się gorsze gojenie ran, zwiększone ryzyko infekcji z powodu obniżonej odporności, co z trudnościami w procesie gojenia zwiększa ryzyko wystąpienia sepsy, gangreny i infekcji kostnych2. Występuje również zanik mięśni, odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej. Przedłużająca się hiperglikemia skutkuje zmianami w naczyniach krwionośnych w postaci retinopatii i obrzęku plamki żółtej, wzrasta ryzyko neuropatii, niewydolności nerek, wątroby i serca2. Dodatkowo, ponieważ brak insuliny powoduje, że organizm nie może przetwarzać dostarczanego pożywienia, może dojść do ciężkiego niedożywienia2.

Współwystępowanie cukrzycy i zaburzeń odżywiania może dotyczyć ok. 30 proc. populacji osób chorych, w szczególności nastolatek i młodych kobiet1,3. Zaburzenia odżywiania u osób z cukrzycą mogą być nierozpoznane przez kilka lat, zanim pacjent nie zwróci się po pomoc, cierpiąc już z powodu powikłań3. Dlatego tak istotna jest świadomość tego zjawiska, szybkie wykrywanie i udzielanie odpowiedniej pomocy edukacyjnej, psychoterapeutycznej oraz w zakresie doradztwa dietetycznego, aby zmniejszyć ciężkość objawów choroby i ryzyko jej skutków6.

Piśmiennictwo:

  1. Juruć A, Kubiak M, Wierusz-Wysocka B. Psychological and medical problems in prevention and treatment of eating disorders among people with type 1 diabetes. Clin Diabet 2016; 5, 1: 26–31;
  2. Wróbel P., Diabulimia u pacjentów z cukrzycą typu 1, w: Mołdoch-Mendoń I., Kalbarczyk (red.), Przegląd chorób rzadkich–diagnostyka i leczenie, str. 94; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2021;
  3. Marszałek M., Remplakowska-Jarlaczyk A., Kubiak M., Diabulimia, czyli o cukrzycy i zaburzeniach odżywiania; https://diabetyk.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Diabulimia-Polskie-Stowarzyszenie-Diabetykow-14.11.2023.pdf;
  4. https://www.mp.pl/cukrzyca/cukrzyca/typ1/65948,cukrzyca-typu-1; dostęp: 15.12.2023;
  5. https://www.mp.pl/insulinoterapia/artykuly/299226,zaburzenia-emocjonalne-u-chorych-na-cukrzyce-typu-1; dostęp: 15.12.2023;
  6. Kułakowska M., Jeschke M., Kucharska K., Etiopatogeneza i obraz kliniczny diabulimii; Diabetologia po Dyplomie, 2016; 1: 28 – 31;
  7. Czupryniak L. i wsp. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Curr. Top. Diabetes, 2023; 3 (1): 1–140.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, czy nadchodzących wydarzeniach (m.in. darmowych spotkaniach ze specjalistami)?
Zapisz się do naszego newslettera, a niczego nie przeoczysz!

Zapisz się

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz pytania, chcesz, abyśmy specjalnie dla Ciebie stworzyli artykuł? napisz na adres: redakcja@szkoladiabetyka.pl

Komentarze (0)