Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Genexo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajączka 26, w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu:
– telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (telefon)
– lub przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Genexo Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (email)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach w tym prawie do wycofania udzielonej zgody.